OBEC LIPINA > OBEC > ROZVOJ OBCE – projekty > Chodník

Chodník

Naše obec se dlouhodobě snažila najít způsob, jak vybudovat chodník v okolí komunikace II. tř. vedoucí obcí směrem na Těšíkov.  Vzhledem k náročnosti celé stavby, která se bude potýkat s přeložkami vodovodu, elektřiny, s budováním nové dešťové kanalizace, odváděním takto zachycených dešťových vod atd., odřekli spolupráci již 4 oslovení projektanti. Během této doby naše obec vykupovala pozemky potřebné pro stavbu chodníku, což se podařilo, vyjma jednoho úseku o délce 20-ti metrů. 

Stavební povolení na stavbu chodníku bylo vydáno dne 15.1.2020 a byla podepsána  smlouva s dodavatelem prací, spol. Antonín Brodacký, s.r.o.  s tím, že stavba bude započata dne 15.3.2021 a bude ukončena do 30.8.2021.  Chodník o délce 530m  bude vystavěn od autobusové zastávky v Lipině až na hranici katastrálního území  Lipina – Stachov.

 

Grafika-chodník