OBEC LIPINA > OBEC > ROZVOJ OBCE – projekty > Chodník

Chodník

Naše obec se dlouhodobě snažila najít způsob, jak vybudovat chodník v okolí komunikace II. tř. vedoucí obcí směrem na Těšíkov.  Vzhledem k náročnosti celé stavby, která se bude potýkat s přeložkami vodovodu, elektřiny, s budováním nové dešťové kanalizace, odváděním takto zachycených dešťových vod atd., odřekli spolupráci již 4 oslovení projektanti. Během této doby naše obec vykupovala pozemky potřebné pro stavbu chodníku, což se podařilo, vyjma jednoho úseku o délce 20-ti metrů. 

Aktuálně má naše obec zpracovaný projekt včetně potřebných vyjádření ke stavbě chodníku o délce 530m od autobusové zastávky v Lipině až na hranici katastrálního území  Lipina – Stachov. Je předpoklad, že v roce 2020 bude naší obci vydáno stavební povolení na stavbu chodníku a poté budeme hledat možnosti financování stavby z dotací.

 

Grafika-chodník