Vyhlášky a Směrnice

VYHLÁŠKY OBCE LIPINA

datum schválení datum platnosti od číslo název vyhlášky
 24.11.2017 1.1.2018         1/2017 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 6.11.2016 1.1.2017  1/2016  O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstrňování komunálních odpadů 
 6.6.2015  1.7.2015 1/2015
O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lipina
 5.10.2012 1.1.2013 2/2012 O místním poplatku ze psů
 3.12.2010 1.1.2012 3/2010 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

SMĚRNICE OBCE LIPINA

datum schválení datum platnosti od číslo název směrnice
11.8.2017 1.1.2018 12/2017 Systém náležité péče obce Lipina  –  uvádějící poprvé na vnitřní trh EU dřevo nebo jiné produkty ze dřeva (palivo, klest, štěpka, větve) dle Nařízení EU č.995/2010
11.8.2017 1.10.2017 11/2017 Směrnice k veřejným zakázkám malého rozsahu
11.8.2017 1.9.2017 10/2017 Inventarizace majetku a závazků
11.8.2017 1.9.2017 9/2017 Směrnice Upravující oběh účetních dokladůu
11.8.2017 1.9.2017 8/2017 Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad
11.8.2017 1.9.2017 7/2017 Směrnice k podpisovým vzorům
11.8.2017 1.9.2017 6/2017 Evidence, účtování a odepisování majetku
11.8.2017 1.9.2017 5/2017 Směrnice k rozpočtovému hospodaření
11.8.2017 1.9.2017 4/2017 Směrnice k DPH
11.8.2017 1.9.2017 3/2017 Směrnice k provozu motorových vozidel
 11.8.2017  1.9.2017  2/2017 Směrnice k finanční kontrole
11.8.2017 1.9.2017  1/2017 Směrnice k vedení pokladny

 

NAŘÍZENÍ

datum schválení datum platnosti od číslo název nařízení
 4.4.2008 4.4.2008 1/2008 Nařízení Obce Lipina o placeném parkování na území obce Lipina

 

částka za zaparkované vozidlo (motocykl, případně vozík s připevněným vozidlem), v souvislosti s platností této vyhlášky, je stanovena na částku 50,- Kč/den a jedná se o období konání závodů do vrchu Ecce Homo Šternberk, nebo sprintů na této trati