PALIVOVÉ DŘEVO – PRODEJ

Lipina,znak,b   Obec Lipina, Lipina 81, 785 01 Šternberk, IČO: 00635278, DIČ: CZ00635278  tel: 724 158 540

NABÍZÍ K PRODEJI SMRKOVÉ, VYSUŠENÉ A NAŠTÍPANÉ DŘÍVÍ VČETNĚ DOPRAVY

 

CENÍK vč. dopravy do 5-ti km a vč. DPH :

         délka polen 33cm                           950,- Kč/ prms – při odběru 4 m3

                                                                  880,- Kč/ prms – při odběru 12 m3

 

         délka polen 25cm                           1.000,- Kč/ prms – při odběru 4 m3

                                                                       930,- Kč/ prms – při odběru 12 m3

 

po rozkliknutí se fotografie zobrazí v původní velikosti

4 prms12 prms

 

 

CENÍK vč. dopravy do 5-ti km a vč. DPH :

          metrovka jehličnatá štípaná   (kuláče do průměru 15cm)                          950,- Kč/ prms – při odběru 4 m3

                                                                                                                                    900,- Kč/ prms – při odběru 12 m3

 

 

hráněvlhkost

Nařezané dříví je rozváženo dvěma typy kontejnerů o objemu 4 m3  a 12 m3  

 

 

DŘEVNÍ ODPAD :

Dále nabízíme k prodeji dřevní odpad, což jsou zbytky z těžby kulatiny, větve, pařezy a části oddenků stromů s hnilobou. Z velké části proto takový dřevní odpad je ze smrkového dříví.

 

DŘEVNÍ ODPAD: délka polen 33cm

600,- Kč prms – při odběru 4 m3

560,- Kč prms – při odběru 12 m3

větve větve 2větve 3

 

 

OBECNÍ LESY :

Naše obec vlastní a hospodaří na 82 ha lesa, který z více jak 60-ti% tvoří smrkové porosty. Většina smrkových porostů má stáří kolem 40-ti až 50-ti let. V posledních letech dochází k výraznému úbytku smrkových stromů, které jsou napadeny václavkou a zejména kůrovcem.  Vlivem aktuálního přebytku dřevní hmoty na trhu, dochází k soustavnému snížování výkupní ceny dříví. Naše obec každoročně investuje statisícové částky do obnovy a zajištění našich lesů. Pro zachování finančních příjmů z prodeje dřeva z našich lesů, jsme se proto rozhodli kvalitní, ale méně hodnotnou kulatinu zpracovávat na palivové dříví. V roce 2015 jsme proto 10% z celkového množství vytěženého dříví rozhodli zpracovávat na palivové dříví.  Pro tento účel jsme také zakoupili strojové vybavení. Veškeré finanční příjmy z prodeje palivového dříví jsou takto postupně vraceny do lesa a do jeho obnovy. Jen zaměstnanci naší obce, kteří byli v roce 2015 zaměstnáni celkem 4, (v roce 2016 je zaměstnáno 6 pracovníků) tráví 80% své pracovní doby v lesích. Tito ručně čistí lesy po těžbě a připravují les na sázení nových stromů,  podílejí se na vysazování nových stromů, nové stromy hnojí, v době sucha také zalévají vodou a zajišťují je proti okusu zvěří. Část jejich pracovní činnosti pak tráví na zajišťování chemického postřiku  stromů napadených kůrovcem a pálení větví z napadených stromů. V poslední řadě zajišťují i náročnější práce spočívájící ve vyžínání pasek s nově zasazenými stromy a prořezávky pasek od nežadoucích stromů. Je předpoklad, že v obecních lesích bude za 5 let zhruba 30ha ploch s nově zasazenými stromy ve věku do 10-ti let. Náklady na zalesnění 1 ha plochy, včetně následného vyžínání a zajišťování stromků proti okusu zvěří, činí částku vyšší než 100.000,- Kč .

Zde je několik fotografií z našich lesů

CIMG1769  1

2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IMG_0865 IMG_1124 IMG_1374 IMG_6249 IMG_6264 IMG_6672 IMG_7050 IMG_20150714_085053 IMG_20150806_104752 IMG_20150903_105038 IMG_20150903_151511 IMG_20150910_094036_IMG_20150903_151133 IMG_20150903_144726_